Geschiedenis

(tekst met dank aan Gerard van de Graaf)

Oprichting 1971

Stichting Sport en Recreatie Wehl is van start gegaan op 26 mei 1971, met als eerste doel het regelen van de financiering van de bouw van zwembad de Byvoorde. Het eerste bestuur wordt gevormd door Fons van Pul , Henricus Schattefor, Jan Jansen , Gerard van de Graaf, Wim van Henten, Wim Jansen en Fons Haentjens.
Al snel na de oprichting van de stichting wordt Fons van Pul als voorzitter en bestuurslid vervangen door burgemeester Frits Pouw, die door het college van Burgemeester en Wethouders als vertegenwoordiger van de gemeente in de stichting is aangewezen. De stichting voert het beheer over het jeugdhuis en het semi-permanente gymnastieklokaal aan de Koningin Wilhelminastraat en treedt op als opdrachtgever van de bouw van zwembad de Byvoorde.

Sporthal Hagelkruis 1974

In 1974 ontstaan plannen een gemeenschapscentrum te bouwen aan de Koningin Wilhelminastraat. Deze plannen, opgesteld door de Nijmeegse architect H. Muskens, voorzien in een vergroting van het bestaande jeugdhuis, de bouw van een sportzaal ter grootte van 22 x 28 meter met daartussen een barruimte en de bouw van een beheerderswoning.
De totale kosten van deze plannen worden geraamd op 1,5 miljoen gulden. De realisering wordt financieel mogelijk gemaakt door een aanzienlijke bijdrage van de Dienst Aanvullende Civiele Werken (DACW). De bouwopdracht wordt door de stichting verstrekt aan bouwbedrijf Jac. Visser te Kilder. Onderdeel van het plan is het bestaande semi-permanente gymnastieklokaal te verplaatsen naar Nieuw-Wehl. Het wordt herbouwd aan de Horststraat en op 14 november 1975 officieel in gebruik gesteld door pastoor J. de Wit.
Het stichtingsbestuur bestaat in die dagen uit voorzitter Frits Pouw, secretaris Gerard van de Graaf, penningmeester Jan Jansen en de leden Robert Wildeboer Schut, Fons Haentjens, Wim Jansen en Gerard van Engelen. Als administrateur wordt Jan Kuster benoemd.
Het nieuwe gemeenschapscentrum aan de Koningin Wilhelminastraat, dat de naam “Hagelkruis” heeft gekregen, wordt op 11 september 1976 in gebruik genomen. De officiële opening geschiedt door de, in die dagen zeer bekende, sneltekenaar Dik Bruynesteyn. Ter gelegenheid van de opening speelt wereldkampioen dammen Harm Wiersma een simultaanwedstrijd, evenals de bekende schakers Donner, Sosonko en Withuis.

Koningin Beatrixcentrum 1984

Op 30 oktober 1984 krijgt Wehl bezoek van Koningin Beatrix. Zij bezoekt ook het gemeenschapscentrum “Hagelkruis” dat bij die gelegenheid wordt omgedoopt tot “Koningin Beatrixcentrum”. In datzelfde jaar worden plannen gemaakt om achter het centrum een sporthal (24 x 44 m) aan te bouwen. Deze sporthal, gebouwd door het aannemersbedrijf Verkerk uit Zevenaar in samenwerking met gemeentewerken, wordt op 27 april 1985 officieel in gebruik gesteld door burgemeester Verlinden.
Na de bouw van deze sporthal volgt een periode dat het bestuur van de Stichting Sport en Recreatie Wehl zich voornamelijk bezighoudt met het beheer en het onderhoud van de aan haar toevertrouwde accommodaties. Voor de gemeente Wehl is dit een aantrekkelijke constructie omdat deze werkzaamheden niet vanuit het gemeentehuis hoeven te worden geregeld en daardoor een flinke besparing opleveren op het ambtelijke apparaat.
Van bouwactiviteit is in 2002 weer sprake bij de ingrijpende renovatie van het Koningin Beatrixcentrum. Op 28 september vindt de heropening plaats.

De Horst
Ongeveer terzelfdertijd wordt, na jaren van voorbereiding, gestart met de bouw van een verenigingsgebouw in Nieuw-Wehl. De accommodatie bestaat uit een gymnastieklokaal, een gemeenschapsruimte, een jeugdhonk en een schietkelder. Het gebouw, een ontwerp van de Nieuw-Wehlse architect Bennie Nibbeling, wordt gerealiseerd door het aannemersbedrijf Hakfoort uit Ulft voor een bedrag van 1.055.000 gulden of 478.738,12 euro. Op 14 juni 2003 wordt het centrum officieel geopend en krijgt de naam De Horst.

Dojo 2013
Budovereniging Shizentai wil graag een speciale judoruimte. In 2013 wordt achter het Koningin Beatrixcentrum een sportunit geplaatst en ingericht als dojo. Deze dojo van 150 m2 wordt gerealiseerd met grote inzet van de leden van de judovereniging. Op 1 juli 2014 wordt de dojo officieel in gebruik genomen.

Renovatie zwembad de Byvoorde 2023

In 2022 heeft Stichting Sport en Recreatie Wehl, de Buha en de gemeente Doetinchem de handen ineengeslagen om het zwembad te verduurzamen en te renoveren. Met hulp van een grote groep vrijwilligers zijn er bergen verzet en konden Bouwbedrijf Teunissen en installatiebedrijf Stienezen Wanders op tijd starten met de werkzaamheden.

Op 22 april 2023 was de feestelijke en zonnige heropening door burgemeester Mark Boumans en de Voorzitter van SSRW Bernadette Arends. Het doorknippen van het lintje was het startsein voor hopelijk nog vele jaren zwemplezier.

Momenteel heeft de Stichting Sport en Recreatie Wehl de volgende accommodaties in beheer:

Zwembad de Byvoorde
Koningin Beatrixcentrum
Voetbalcomplex de Grindslag
Paardensportterrein ’t Stille Wald
Dorpsaccommodatie De Horst in Nieuw-Wehl

Evenement of een activiteit plannen!

Copyright © Stichting Sport en Recreatie 2023 | Privacyverklaring | Sitemap | Website door CreativeKing