KBC Wehl

Koningin Beatrixcentrum - KBC


Locatie 'Koningin Beatrixcentrum (KBC)' van Stichting Sport en Recreatie Wehl is een multifunctioneel centrum gelegen in Wehl (gemeente Doetinchem). Er is veel openbare parkeergelegenheid voor de deur en uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer (10 min. loopafstand).  Het is geschikt voor diverse sporten/sportwedstrijden, culturele evenementen en sportieve arrangementen. 

Het centrum bestaat uit:

 • Een sporthal, geschikt voor o.a. zaalvoetbal, handbal en volleybal
 • Een sportzaal*, geschikt voor o.a. basketbal, volleybal en gymnastiek
 • Sportunit/dojo
 • Twee vergaderkamers
 • Een toneelzaal* 
 • BEA Bar & Events vanaf 1 juli LOKAAL 1816

  *Te splitsen in twéé helften; afzonderlijke huur mogelijk

Postbus 44 - 7030 AA  Wehl is vanaf 1 april 2024 opgeheven

Per 1 juli 2024 stopt BEA Bar & Events

Aanvragen tot 1 juli 2024 kun je mailen naar BEA Bar en Events
BEA munten kunnen t/m 30 juni 2024 in de bar worden ingeleverd. Daarna kunnen de munten ingeleverd worden tijdens diverse evenementen, waaronder de Wehleriade.

Vanaf 1 juli 2024 zal de exploitaite van de bar door Stichting Sport en Recreatie Wehl worden voortgezet onder de naam LOKAAL 1816. Aanvragen vanaf 1 juli 2024 kun je mailen naar lokaal1816@sportinwehl.nl

Sportcafe is een gezellige moderne bar met zitplaatsen tot 100 personen eventueel uit te breiden hangtafels. 
Voor grote groepen kun je ook terecht in de toneelzaal.

Waar kun je aan denken?

 • Ideale plek voor jouw (sportieve) evenement!
 • Leuke plek voor een interactieve activiteiten
 • Lekker ontbijten, lunchen of borrelen in ons Sportcafé. 
  Kies uit de heerlijke hapjesplank of boek een horeca-arrangement op maat.
 • Kinderfeestjes in de sporthal of zwembad de Byvoorde combineren met een horeca-arrangement.
 • Vergaderen combineren met een horeca-arrangement.

Voor wie is de sportcafe de ideale plek?

 • Kinderfeest
 • Buurtfeest
 • Familiefeest
 • Bedrijfsfeest 
 • Themafeest
 • Vergaderplek
 • Of ander evenement/feest op maat!

 

OPENINGSTIJDEN

Maandag:
19:00 – 00:00 uur
Dinsdag:
19:00 – 00:00 uur
Woensdag:
19:00 – 00:00 uur
Donderdag:
19:00 – 00:00 uur
Vrijdag:
19:00 – 00:00 uur
Zaterdag:
Zondag:

Openingstijden op zaterdag en zondag zijn
afhankelijk van activiteiten binnen het KBC.

oppervlakte van 1.152 m²
24 x 48 meter

In de sporthal kunnen de volgende sporten beoefend worden
- voetbal
- handbal
- 3 volleybalvelden
- 7 badmintonvelden
- korfbalveld
- tafeltennis
- hockey
- tennis
en vele andere sporten en actitiviteiten.

Tevens is er over de hele lengte van de sporhal een tribune aanwezig.

Doordeweekse dagen tot 18.00 uur is de sporthal in ons reserveringssysteem opgesplitst in 3 ruimtes. 
  

Oppervlakte van 616 m²
22 x 28 meter

(huren van een halve zaal is ook mogelijk)
- ideaal voor schoolsport, inrichting is daar ook op gebaseerd
- 2 volleybalvelden, 6 CMV velden of 1 centre court volleybal veld
- gymnastiek/turnen
- concerten/beurzen en andere evenementen (indien ruim van tevoren aangevraagd)      
- basketbal
- voetbal jeugd
- diverse andere sporten in overleg
Over de hele lengte van de sportzaal is een tribune aanwezig
  

Oppervlakte 52 m2 - Geschikt voor max 24. personen

Geschikt voor onder andere:

 • Vergaderingen
 • Bloemschikken
 • Muziekles
 • cursus/opleiding
 • Verjaardagsfeestje
 • Multifunctionele ruimte

In overleg is gebruik van smartTV mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden.
 

Oppervlakte 47 m2 - Geschikt voor max 24 personen

Geschikt voor onder andere:

 • Vergaderingen
 • Muziekles
 • Bloemschikken
 • Verjaardagsfeestje
 • Multifunctionele ruimte 

In overleg is gebruik van TV/Beamer mogelijk.
Informeer naar de mogelijkheden.

Oppervlakte 288 m2 (12x24 meter) - Geschikt voor 24-150 personen

Multifunctionele toneel-/cultuurzaal; te verdelen in twee helften.

Geschikt voor onder andere:

 • Toneelvoorstellingen
 • Concerten
 • Rommelmarkten
 • Evenementen
 • Kledingbeurzen
 • Koffietafels
 • Vergaderingen
 • Seminars
 • Seniorengym/Yoga
 • Feesten
 • Verjaardagen
 • Tafeltennis

In overleg is het gebruik van het volgende mogelijk:

 • Decoratieve scheidingswand
 • Verplaatsbaar podium
 • Geluidsinstallatie met/zonder microfoons
 • Beamer met/zonder scherm
 • Stoelen en (hang)tafels


De dojo heeft een speciale mat waarop het vallen en valbreken op een wat zachtere manier geoefend kan worden.

Afmeting unit 15 x 10 mtr, aan de voorzijde een ruimte met een afmeting van 3 x10 mtr waarin 
toiletten en twee kleedruimtes gesitueerd zijn.

Tarieven 2024

Tarieven zijn t.o.v. van 2023 met 4% verhoogd, vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 november 2023.
Periode loopt van 01-01-2024 t/m 31-12-2024
 

Tarieven accommodaties per uur
  Halve ruimte
2024
Hele ruimte
2024
Sporthal kbc in overleg € 37,75 
Sportzaal kbc € 12,60  € 25,20 
Toneelzaal kbc € 6,40  € 12,80
Vergaderkamer kbc   € 6,40
Sportunit Dojo   € 12,60
gymzaal de Horst   € 12,60


BTW 0%

*Doordeweekse dagen tot 18.00 uur is de sporthal in ons reserveringsysteem opgesplitst in drie ruimtes. 

Algemene voorwaarden Stichting Sport en Recreatie

Algemene voorwaarden gebruik binnensportaccommodaties
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de binnensportaccommodaties van Stichting Sport en Recreatie, sporthal, sportzaal, vergader- en toneelzaal zaal, gymnastieklokaal

1.
Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:

‘team SSRW:            
De namens Stichting Sport en Recreatie beheerder en ingebruikgever van de (sport) accommodatie.

‘SSRW:                      
Stichting Sport en Recreatie Wehl

‘de huurder:               
De natuurlijke- (tenminste 18 jaar of ouder) of rechtspersoon, die de (sport)accommodaties gebruikt tegen een gebruiksvergoeding.

‘incidenteel verhuur:  
Eenmalig of incidenteel (minder dan 4 keer in het jaar) gebruik van een (sport)accommodatie.

‘vast verhuur:             
Gebruik van een (of meerdere) (sport)accommodaties gedurende het gehele seizoen (meer dan 4 keer in het jaar).

‘verhuurvergoeding:  
De door de gebruiker aan de SSRW verschuldigde huur voor het gebruik van een (sport)accommodatie.

‘Leider:                       
De persoon die door de gebruiker is aangewezen als zijnde de leidinggevende over de medegebruiker(s) tijdens het uitvoeren van de     activiteiten. De leider is tenminste 18 jaar of ouder.

2. Algemene Bepalingen
2.1
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van SSRW.
2.2
De gebruiker verklaart dat hij de voorwaarden voor gebruik ter kennis zal brengen aan medegebruikers en te zullen bevorderen dat die voorwaarden nageleefd zullen worden.
2.3
De (sport)accommodaties zijn beschikbaar voor gebruik op: maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 23.00 uur. Zaterdag en zondag van 8.00 tot 20.00 of in overleg en aaneengesloten. De sporthal, sportzaal, gymzaal, vergaderkamer, toneelzaal  en de sportunit zijn tijdens de zomervakantie en feestdagen gesloten. Tijdens de korte schoolvakanties zijn alle accommodaties geopend. Eventuele afwijking van de tijden is alleen mogelijk in overleg en met goedkeuring van bedrijfsleiding.
2.4
Voor competitiewedstrijden gelden ruimere openingstijden.
2.5
Tijdens de gereserveerde schooltijden hebben de basisscholen voorrang op gebruik.
2.6
Team SSRW behoudt zich het recht voor deze voor waarden aan te vullen dan wel te wijzigen, in welk geval team SSRW de huurder zal voorzien van een afschrift van de gewijzigde voorwaarden. Door het gebruik van een (sport) accommodatie verklaart de huurder in te stemmen met de voorwaarden.

3. Totstandkoming
3.1
Het recht op huur komt tot stand middels een door de huurder ingediende aanvraag (online, e-mail of telefonisch) voor het gebruik van een (sport)accommodatie met bevestiging hiervan door team SSRW per e-mail info@sportinwehl.nl
3.2
Het vast verhuur wordt per seizoen door bedrijfsleiding SSRW vastgesteld.
3.3
Bestuur SSRW heeft te allen tijde de beslissende stem in het vast stellen van het verhuurrooster.
3.4
Aanvragen voor het huren van een ruimte dienen te worden gedaan op een van de volgende wijzen: per e-mail info@sportinwehl.nl of via onze online verhuurapplicatie www.sportinwehl.nl
3.5
Telefonische reserveringen zijn alleen mogelijk op maandag t/m donderdag tussen 8.00 – 15.00 uur, team SSRW, doorkiesnummer 0314 – 680620 

Huurvergoeding
4.1
De tarieven voor de huurvergoeding worden door het bestuur van Stichting Sport en Recreatie jaarlijks in oktober vastgesteld.
4.2
Huurovereenkomst (vast verhuur) kan jaarlijks worden aangevraagd in mei voorafgaand aan het seizoen 1 augustus t/m 31 juli met inachtneming van een opzegtermijn van weken.
4.3
De huurder ontvangt voor de betaling van de gebruiksvergoeding een nota. De huurvergoeding moet binnen 10 dagen na dag tekening van de nota worden voldaan. 
4.4
De huur is ook verschuldigd wanneer op de overeengekomen gebruiksuren geen gebruik wordt gemaakt van de (sport)accommodatie.
4.5
In verband met toernooien, (bijzondere) evenementen kan er afgeweken worden van het reguliere gebruik. Dit kan aangevraagd worden bij de bedrijfsleiding info@sportinwehl.nl
4.6
Indien een huurder, door welke omstandigheden dan ook, geen gebruik van de (sport)accommodatie heeft gemaakt en de (sport) accommodatie was wel beschikbaar, kan men nimmer recht doen gelden op vrijstelling van de betalingsplicht.
4.7
Bestuur SSRW is bevoegd in bijzondere gevallen een afwijkend tarief in rekening te brengen.
4.8
Bij extreme calamiteiten (opgelegd door de overheid) kun je gebruik maken van de coulanceregeling, dat houdt in dat de huurvergoeding voor 50% wordt belast. Dus een 50/50 regeling.

4.9 
Algemene voorwaarden en huisregels Arrangementen/Evenementen: 
Arrangementen zijn online in te boeken op https://www.sportinwehl.nl/arrangementen/

 • Voor de bovengenoemde arrangementen geldt een adviesleeftijd vanaf 6 jaar, alcohol vanaf 18 jaar
 • Minimaal 6/8 personen, vanaf 25 personen geldt een ander tarief, hiervoor kunt u contact opnemen per mail voor een offerte bij arrangement@sportinweh.nl 
 • Kinderfeesten worden in principe alleen in het weekend georganiseerd mits de betreffende ruimtes beschikbaar zijn.
 • Ouders/begeleiders zijn verantwoordelijk voor toezicht tijdens de kinderfeestjes
 • Het betreden van het Koningin Beatrixcentrum, gebruik van de Lasergame arena en gebruik van sporttoestellen geschiedt op eigen risico .
 • Het is niet toegestaan om met buitenschoeisel de sportzalen te betreden.
 • De benodigde sporttoestellen worden door de beheerder klaar gezet, er zal uitleg worden gegeven en nadien zal de beheerder alle toestellen weer opruimen.
 • Het doorgeven van wijzigingen in aantallen dien je minimaal 5 werkdagen van tevoren per mail door te geven via arrangement@sportinweh.nl 
 • Bij calamiteiten/overmacht gaan we samen op zoek naar een andere geschikte datum/ oplossing.
 • Voor ouders/begeleiders is het uiteraard mogelijk dat er tegen de geldende tarieven friet en een snack wordt meegebakken, vraag hierna voorafgaand aan het feestje.
 • Het is niet toegestaan om etenswaren en drinken mee te nemen, voor het nuttigen van drank en eten kunt u terecht in onze gezellige kantine

Toekenning, voorwaarden en toetsing van uren
5.1   
Het streven is een zo optimaal mogelijke bezetting van de verschillende accommodaties, gebruikers kunnen max. 30 minuten voor aanvang gehuurde tijd toegang krijgen tot de kleedruimtes
5.2   R
Reguliere bondscompetities, gaan in principe vóór recreatief gebruik.
5.3   
Huurders die gedurende een langer(re) aaneengesloten structurele/wekelijkse periode huren gaan voor huurders die slechts gedurende een korte periode of incidenteel huren.
5.4   
Jeugdgroepen (tot plm 16 jaar) zullen in de vroege avonduren in het algemeen voorrang krijgen op de seniorengroepen.
5.5   
Team SSRW heeft de vrijheid, om bij het plannen van de uren, een goede afweging te nemen om tot een goede bedrijfsvoering te komen. Uiteraard rekening houdend met de belangen van plaatselijk verenigingen.
5.6   
De basisschool heeft overdag voorrang op het gebruik van de accommodaties vanwege het bewegingsonderwijs.
5.7   
Team SSRW behoudt zich het recht te plannen, dat bij niet-sportactiviteiten c.q. evenementen, muziekfestivals, concerten, bedrijfsfeesten etc, welke plaatsvinden in de accommodatie(s). Dit in overleg met huurder.
5.8   
Huurders welke een aanvraag hebben voor een extra activiteit, buiten de reguliere activiteit valt, kunnen een optie krijgen van maximaal 4 weken voor de desbetreffende datum. De optie komt te vervallen bij geen definitief uitsluitsel van huurder.
5.9   
team SSRW behoudt het recht voor om aanvullende voorwaarden te stellen als dit nodig mocht blijken te zijn.
5.10
team SSRW behoudt het recht om aaneengesloten roosters samen te stellen.
5.11
Het is niet toegestaan om te overnachten, tenzij opgelegd door de overheid.                                                                       

6. Opzegging en wijzigingen
6.1
Het gebruik geldt voor de in de bevestiging genoemde datum/periode en eindigt na de datum/periode van rechtswege zonder dat daartoe een nadere opzegging vereist is.
6.2
Een reservering voor vast verhuur kan, na bevestiging, tot zes weken voor het gebruik worden opgezegd.
6.3
Voor gereserveerde competitiewedstrijden, na bevestiging, kan tot vier weken voor het gebruik worden opgezegd. De huurder dient de opzegging per mail info@sportinwehl.nl kenbaar te maken.
6.4
Een reservering voor incidenteel gebruik kan, na bevestiging, tot twee weken voor het gebruik worden opgezegd, daarna kan er geen restitutie van het betaalde of te betalen bedrag plaats vinden.
6.5
Na afloop van het gebruik levert de gebruiker de (sport)accommodatie op in dezelfde staat waarin deze verkeerde bij aanvang van het gebruik.
6.6
Ingeval de (sport)accommodatie door overmacht of door werkzaamheden niet door de gebruiker kan worden gebruikt, zal team SSRW zo mogelijk een vervangende ruimte beschikbaar stellen en/of de huur verminderen naar evenredigheid van tijd en/of het niet-genoten huur van (het gedeelte van) de gereserveerde (sport)accommodatie.

7.   Omvang van het gebruik
7.1
Het gebruik van de (sport)accommodatie houdt mede in het gebruik van de daarbij behorende kleed- en douchegelegenheid, de toiletten en de aan SSRW in eigendom toebehorende toestellen en materialen (m.u.v. klein materiaal zoals ballen, rackets, etc.).
De toestellen en materialen mogen alleen onder toezicht van deskundige leiding en voor de doeleinden waarvoor zij zijn bestemd worden gebruikt.                                                                           
7.2   
De (sport)accommodatie zal door de gebruiker uitsluitend gedurende de overeengekomen periode en overeenkomstig de bestemming van de sport)accommodatie worden gebruikt. Het is de huurder niet toegestaan de bestemming van de (sport)accommodatie of het gebruik zonder voorafgaande toestemming van team SSRW te wijzigen.
7.3   
Indien achteraf blijkt dat de huurder de overeengekomen huurperiode heeft overschreden wordt de overschreden gebruikstijd door team SSRW met terugwerkende kracht in rekening gebracht. Wanneer sprake is van een structurele overschrijding van de gebruikstijd door de huurder, zonder toestemming van team SSRW, heeft team SSRW het recht de gebruiker in de toekomst het gebruik van (sport)accommodaties te weigeren zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens de gebruiker verplicht te zijn.
7.4   
Het is de huurder niet toegestaan de (sport)accommodatie zonder schriftelijke toestemming van team SSRW geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur te geven, of de met team accommodaties overeengekomen gebruikstijden met derden te ruilen.
7.5   
De huurder is niet bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van team SSRW veranderingen aan de (sport)accommodatie aan te brengen. Met toestemming van team SSRW aangebrachte veranderingen dienen vóór het einde van het gebruik door de gebruiker ongedaan te zijn gemaakt, of in overleg met team SSRW 

7.6   
De gebruiker heeft zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van team SSRW geen recht op toegang tot of het recht van huur van de niet aan hem in gebruik gegeven ruimten van de (sport)accommodatie. Eventueel aanwezige dienstruimten, technische ruimten, bergruimten, daken, goten van de (sport) accommodatie of het gebouw of complex waarvan de (sport) accommodatie deel uitmaakt behoren niet tot de (sport)accommodatie en mogen zonder voorafgaande toestemming van team SSRW niet worden betreden.
7.7   
Het is verboden zonder voorafgaande toestemming van team SSRW de in artikel 6.1
        genoemde zaken uit of van de (sport)accommodatie te verwijderen en buiten de
        (sport)accommodatie te gebruiken.
7.8   De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor klein sport- en spelmateriaal.
7.9   Het op- en afbouwen, plaatsen en/of verwijderen van sport- en speeltoestellen en
        materialen, dient binnen de overeengekomen gebruikstijden te gebeuren. Team SSRW
        kan ervoor kiezen om deze werkzaamheden zelf uit te voeren. Dit zal van tevoren door
        team SSRW aan de huurder kenbaar worden gemaakt.
7.10 De huurder mag bij het gebruik van de (sport)accommodatie geen hinder of overlast
        veroorzaken. De huurder zorgt er voor dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin
        doen.
7.11 Team SSRW kan aanvullende eisen stellen met betrekking tot het gebruik van de
        (sport)accommodatie, zoals het afdekken van vloeren en het houden van toezicht in en
        rondom de (sport) accommodatie.
7.12 Het gebruik van de (sport)accommodatie, met inbegrip van eventueel daarin/daarop
        aanwezige toestellen, apparaten, installaties, voorwerpen e.d., geschiedt geheel voor
        risico van de huurder. De huurder dient er op toe te zien dat tijdens de gebruikstijd geen
        ongeoorloofd gebruik gemaakt wordt van de inventaris en is tijdens het gebruik volledig
        verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de inventaris, overeenkomstig de
        voorschriften van de leverancier en dient zich, voor het gebruik, van de vereiste voor-
        schriften op de hoogte te stellen.

8. Aansprakelijkheid, kosten & schade
8.1 De huurder is jegens team SSRW aansprakelijk voor alle schade toegebracht in/aan de
      (sport)accommodatie en/of van de daarin aanwezige (sport)inventaris, tenzij de huurder
      bewijst dat hem, de personen die de huurder tot de (sport)accommodatie heeft
      toegelaten en de personen waarvoor de gebruiker aansprakelijk is, ter zake geen schuld
      treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten. De huurder is jegens
      team SSRW, op gelijke wijze als voor eigen gedragingen, aansprakelijk voor de
      gedragingen van hen die al of niet met zijn goed vinden de (sport)accommodatie
      gebruiken of zich daarin bevinden.
8.2 Indien de huurder de door zijn toedoen veroorzaakte schade niet vergoed, dan wordt
      hem het gebruik van de (sport)accommodatie ontzegd, tot het moment dat de
      verschuldigde schadevergoeding aan team SSRW is overgemaakt.  

8.3 Team SSRW is niet aansprakelijk voor eventuele (sport) ongevallen of gevolgen van
      (sport)ongevallen in de (sport)accommodatie, al dan niet als gevolg van de niet
      nakoming tijdens de gebruiker van diens toezicht- en veiligheidsverplichtingen, noch
      voor beschadiging, verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruiker,
      diens leden of personen die onder verantwoordelijkheid van de huurder van de
      (sport)accommodatie gebruik maken of van derden die de gebruiker heeft toegelaten;
      de gebruiker vrijwaart team SSRW voor aanspraken van derden ter zake.
      SSRW stelt dat de huurder tijdens de sportbeoefening zorg draagt voor een aanwezig BHV-er met levensreddend 
      handelen. 

8.4 De huurder is verplicht alle schade terstond te melden bij team SSRW. De
      huurder wordt door de ingebruikneming van de (sport)accommodatie, en de daarin
      aanwezige inventaris, geacht deze te hebben aanvaard in de toestand waarin deze zich
      bevinden op het moment van ingebruikneming.
8.5 Team SSRW is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het eventueel niet
      beschikbaar kunnen stellen van de (sport) accommodatie ten gevolge van overmacht,
      werkzaamheden of technische storingen. In dergelijke gevallen vervalt het recht op
      gebruik, doch zal ook geen gebruiksvergoeding worden geheven. Bij gedeeltelijk gebruik
      door de gebruiker heeft deze recht op gedeeltelijke restitutie van de gebruiksvergoeding.

9. Verbodsbepalingen en voorschriften
9.1 Het is de huurder niet toegestaan op of in de (sport)accommodatie zonder voorafgaande
      schriftelijke toestemming van team SSRW:
      - zelf een horecavoorziening te creëren of horecaverkooppunt uit te baten. Dit verbod
        heeft eveneens betrekking op de omgeving van het gebruik.
      - warme etenswaren en (alcoholische) dranken te nuttigen of te (doen) verstrekken of te
        (doen) verkopen of anderszins horeca-activiteiten te verrichten. - glas- en aardewerk in
        zijn bezit te hebben, met uitzondering van de in de (sport)accommodatie aanwezige
        horecaruimte(n);
     - eigen zaken, waaronder stands, te (doen) plaatsen of op aanvraag bij team SSR;                                                                      
     - vloeren hoger te (doen) belasten dan bouwtechnisch toelaatbaar is of in de
       gebruiksovereenkomst is aangegeven; - handelingen te (doen) verrichten waardoor
       milieuverontreiniging optreedt of schade aan de (sport)accommodatie kan ontstaan;
     - milieugevaarlijke zaken, waaronder stank verspreidende, brandgevaarlijke of ontplofbare
       zaken, te gebruiken en/of in bezit te hebben; - (licht-)reclame, (naams-)aanduidingen,
       borden, aankondigingen en publicaties aan te (doen) brengen, of op aanvraag team
       SSR;
     - muziek ten gehore te brengen en geluidsapparatuur te (doen) plaatsen en te (doen)
       gebruiken;
     - audiovisuele apparatuur, lichtinstallaties, warmwater- en ver- warmingsinstallaties,
       automaten en andere energie verbruiken- de apparatuur te (doen) plaatsen en te (doen)
       gebruiken;
     - commerciële televisie- of radiorapportages op te (doen) nemen of uit te (doen) zenden 
       of commerciële foto- en video- opnamen te (doen) maken; 
     - toeschouwers toe te laten, wel op tribune toegestaan:
     - entreegelden te heffen op aanvraag team SSR; 
     - te roken; - soft- en harddrugs te gebruiken en/of in bezit te hebben; 
     - zonder geldige reden in of nabij de kleed-, doucheruimten rond te hangen; 
     - eventueel aanwezige sportvloeren te betreden met schoenen die buiten de
       (sport)accommodatie zijn gedragen of die strepen op deze vloeren achterlaten; 
     - kleding te dragen of materiaal te gebruiken die schade kan toebrengen aan de
       (sport)accommodatie, de inventaris of zich in de (sport)accommodatie bevindende 
       personen; 

     - gebruik te maken van de nooduitgangen en/of brandblusvoorzieningen, anders dan in
       geval van nood;
     - nooduitgangen, vluchtwegen en brandblusvoorzieningen te blokkeren;
     - krijtstrepen aan te brengen en/of de sportvloer af te plakken;
     - hars te gebruiken op de sportvloer;
     - rijwielen en andere vervoermiddelen in of op het gehuurde te plaatsen en/of te
       gebruiken, tenzij het vervoermiddelen van mindervaliden en kinderwagens betreft;
     - rijwielen en vervoermiddelen op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen te stallen;
     - huisdieren tot de (sport)accommodatie toe te laten, met uitzondering van
       blindengeleidehonden of hulphonden van personen met lichamelijke, visuele, auditieve
       of andere cognitieve beperkingen.
9.2 Team SSRW kan aan het verlenen van toestemming voor de in dit artikel
      genoemde activiteiten en handelingen nadere voorwaarden verbinden.
9.3 Bij overtreding van artikel 9.1 kan team SSRW tot sancties overgaan!
9.4 Alle horeca-gerelateerde activiteiten dienen te worden afgenomen in samenspraak met
      BEA Bar & Events. Dit geldt voor zowel huurder(s) als door de gebruikers.
9.5 Indien er een evenement gehouden wordt dient dit in samenspraak met BEA Bar &
      Events.

10. Aanwijzingen en voorschriften SSRW,  gemeente en hulpverlenende diensten
10.1 Mondelinge en schriftelijke aanwijzingen van SSRW, gemeente, Buha en
        overheidsinstanties, nutsbedrijven, de verzekeraar van SSRW, brandweer, politie en
        overige hulpverlenende diensten met betrekking tot het gebruik en inrichting van de
        (sport)accommodatie en van de binnen-en buitenruimten, installaties en voorzieningen
        van het gebouw of complex waarvan de (sport)accommodatie deel uitmaakt, dienen te
        allen tijde onverwijld en stipt te worden opgevolgd.
10.2 De huurder zal richtlijnen, voorschriften of aanwijzingen van team SSRW, de
        gemeente of Buha of andere bevoegde instanties ten aanzien van het (gescheiden)
        aanbieden van afvalstoffen nauwgezet naleven. Bij niet of niet volledige nakoming van
        deze verplichting is de huurder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende financiële,
        strafrechtelijke en mogelijke andere consequenties.                                                                          

11. Toezicht
11.1 De aanwijzingen, door de aanwezige beheerder gegeven, moeten stipt en onmiddellijk
        worden opgevolgd.
11.2 De huurder zorgt er voor dat er in de (sport)accommodatie tenminste één leider
        aanwezig is die waakt over de gezondheid en de veiligheid van de in de
        (sport)accommodatie aanwezige personen.
11.3 De (sport)accommodatie mag niet worden betreden voordat de voor de oefeningen,
        lessen en dergelijke verantwoordelijk(e) persoon of personen aanwezig is of zijn.
11.4 De leider is tevens verantwoordelijk voor het ordelijk gebruik van de douches en
        doucheruimten. De leider moet controleren of er kledingstukken zijn blijven hangen.

12. Sancties
12.1 Voor zover de huurder of op de door of vanwege de huurder tot de
        (sport)accommodatie toegelaten personen de in de artikelen 6, 7, 8 en 9 genoemde
        verplichtingen niet naleven, is team SSRW bevoegd hen onmiddellijk uit de
        (sport)accommodatie te verwijderen en hen de toegang tot de (sport)accommodatie te
        ontzeggen.                                                              

13. Calamiteiten
13.1 Team SSRW zorgt ervoor dat de (sport)accommodatie deugdelijk wordt onderhouden
        en voldoet aan de voor (sport) accommodaties geldende wettelijke voorschriften.
13.2 Team accommodaties dient er voor te zorgen dat er een ontruimingsplan is waarin
        wordt aangegeven op welke wijze de (sport) accommodatie dient te worden ontruimd
        indien zich calamiteiten voordoen en welke vluchtroutes in dat geval dienen te worden
        gebruikt.
13.3 De huurder is verplicht deel te nemen aan periodiek door team SSRW te organiseren
        ontruimingsoefeningen.                                                                        
13.4 De gemeente is te allen tijde bevoegd de activiteiten in de (sport) accommodatie te
        onderbreken indien dit naar zijn oordeel voor de veiligheid van de gebruikers en
        deelnemers aan desbetreffende activiteiten noodzakelijk is.
13.5 De huurder moet zelf zorg dragen voor de aanwezigheid van een EHBO-middelen,
        team SSRW verstrekt basis EHBO middelen.

14. Overige bepalingen
14.1 De huurder is verantwoordelijk voor het ordelijk verloop van:
        - de aankomst en het vertrek van de deelnemers aan c.q. bezoekers van de in de
          (sport)accommodatie te verrichten activiteiten, zowel vóór, gedurende als na afloop
           van genoemde activiteiten;
        - de toelating van genoemde personen tot de (sport)accommodatie;
        - voldoende begeleiding van deelnemers aan genoemde activiteiten;
        - het gaan van de deelnemers/gebruikers van en naar de kleedkamers en het omkleden
          zelf;
        - het douchen bij genoemde activiteiten. 
 14.2 Na elk gebruik draagt de gebruiker zorg voor het dichtdraaien van de waterkranen en 
        het doorspoelen van de toiletten en het droogtrekken van de doucheruimte(n). 
14.3 De huurder voorkomt onnodige vervuiling van de (sport) accommodatie. 
14.4 Magnesium gebruik is toegestaan. Het magnesium moet in een goed afsluitbare
         bak worden bewaard. Na afloop van het gebruik dient de huurder de 
         (sport)accommodatie en de inventaris magnesium vrij te maken. 
14.5 Tot uiterlijk 20 minuten na het beëindigen van de huurtijd is het gebruik van 
         kleedruimte(n) en douchegelegenheid toegestaan. 

15. Gebruik sleutel/tag
15.1 Bij verlies, vermissing of diefstal van de verstrekte sleutel/tag dient de huurder team
        SSRW hiervan per omgaande in kennis te stellen. De huurder zal de hiermee verband
        houdende kosten voldoen. De huurder is aansprakelijk voor de door SSRW als gevolg
        van verlies, vermissing of diefstal van de sleutel/tag te lijden schade.
15.2 Na het gebruik dient de huurder de verstrekte sleutel/tag zo snel mogelijk bij team
        SSRW in te leveren.

Op alle door SSRW gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien een deel van de overeenkomst of van deze huurvoorwaarden vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige artikelen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zou hebben.

 Uitgifte  september 2020

Er is een mindervalide toilet aanwezig, tevens zijn alle ruimtes rolstoeltoegankelijk.
 

Aankomende evenementen

Moonlightswimming

Moonlightswimming

22-06-2024 08:00 - 23:30 Moonlightswimming gaat niet door! Lees meer
Moonlightswimming
Zwemvierdaagse

Zwemvierdaagse

24-06-2024 18:00 - 28-06-2024 20:00 Zwemvierdaagse Lees meer
Zwemvierdaagse
1,2, 5, 6 juli EK voetbal (LOKAAL 1816)

1,2, 5, 6 juli EK voetbal (LOKAAL 1816)

01-07-2024 17:30 - 06-07-2024 23:59 1,2, 5, 6 juli EK voetbal (LOKAAL 1816) Lees meer
1,2, 5, 6 juli EK voetbal (LOKAAL 1816)

Onze andere locaties

Evenement of een activiteit plannen!

Copyright © Stichting Sport en Recreatie 2023 | Privacyverklaring | Sitemap | Website door CreativeKing